Doradztwo
w wyborze
sprzętu

  1. Etap - spotkanie z klientem i rozmowa o potrzebach
  2. Etap - darmowa prezentacja – przedstawienie pomysłu na rozwiązanie systemu ERP
  3. Etap – oferta i negocjacje
  4. Etap - AUDYT w firmie klienta
  5. Etap - Wdrożenie systemu ERP
  6. Etap – Obsługa powdrożeniowa (miesięczny abonament)