Audyt
sprzętu

Audyt
oprogramowania

 

I etapem realizacji naszych usług jest przeprowadzenie Audytu Sprzętu, Audytu Oprogramowania i Audytu legalności.

Audyt obejmuje:

  • Ewidencję sprzętu komputerowego
  • Ewidencję oprogramowania w tym legalność licencji
  • Analiza architektury sieci
  • Ocena zagrożeń i przedstawienie konkretnych możliwości na rozwiązanie istniejących problemów

Audyt informatyczny jest bardzo ważnym mechanizmem kontrolnym, dzięki któremu firma może uniknąć wielu zbędnych negatywnych konsekwencji niewłaściwego zarządzania zasobami informatycznymi.