Przepływ pracy

Workflow – przepływ pracy - organizuje pracę poprzez wyznaczenie ścieżek dla dokumentów i zadań od operatora do operatora. Na każdym etapie można zweryfikować stan realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za dany odcinek. Porządkowanie procesów pracy jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!
Dokument jest przekazywany pracownikom sekretariatu, przy czym zapytanie ofertowe otrzymuje status „Do wysłania" i jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail do klienta w celu akceptacji.

Po wysłaniu oferty do osoby zamawiającej proces będzie oczekiwał na odpowiedź do momentu upływu terminu ważności oferty. Po przekroczeniu tego terminu proces ulegnie automatycznemu zakończeniu, generując przy tym powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail (CRM) wysyłanej zarówno do zamawiającego, jak i do opiekuna zamówienia z informacją o przeterminowaniu oferty.