System zarządzania produkcją

System MRP (Material Requirements Planning) czyli Zarządzanie Produkcją umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem.

System do Zarządzania Produkcją umożliwia znaczne skrócenie czasu obliczeń wynikających z konieczności dostosowania procesu produkcji do częstych zmian warunków działania powodowanych min. nieprzewidzianymi zmianami popytu, opóźnieniami dostaw itp. W ramach rozwiązania możliwe jest połączenie w jeden kompleksowy system następujących zagadnień:

• określania wielkości zamówień i terminów dostaw, ustalania pożądanych wielkości partii produkcyjnych,
• wyznaczania właściwego terminu rozpoczęcia produkcji,
• określania wielkości zapasów w magazynach dostosowanych do potrzeb realizowanego procesu wytwórczego.

Z zastosowaniem MRP łączą się następujące korzyści:

•obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
•szybka kalkulacja kosztu wytworzenia,
•szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
•swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe

Systemy do zarządzania produkcją łączą proces produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu, analizują zapasy produkcyjne oraz określają kiedy i jakie części, a także materiały czy surowce powinny zostać zamówione, aby w procesie wytwórczym były składowane możliwie najkrócej. Dysponując informacją o wynikającym z harmonogramu czasie wykonania poszczególnych części składowych produktu końcowego oraz biorąc pod uwagę pożądane terminy otrzymania materiału system taki rozdziela w czasie zamówienia na uzupełnienie zapasów w taki sposób, że zarówno części, jak również materiały dostępne są w procesie wytwórczym w okresie, w którym stają się niezbędne na stanowiskach roboczych. Wynika to z założenia, że materiały i części powinny zostać dostarczone na odpowiednia stanowiska bez zbędnego magazynowania. Ponieważ zakłócenia w procesie wytwórczym, mogą się pojawiać często i tym samym powodować wzrost zapasów konieczna jest ciągła kontrola realizacji harmonogramów i odpowiednio szybka ich aktualizacja, jeśli tylko wystąpi taka potrzeba.