System zarządzania magazynem

WMS czyli System do Zarządzania Magazynem - usprawnia procesy, które zachodzą w magazynach. WMS ma duże znaczenie przede wszystkim dla pracowników działu logistycznego, obsługujących w swoich magazynach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych towarów, pochodzących od kontrahentów i kierowanych do odbiorców.

W firmach systemy do zarządzania magazynem stanowią często element wspierający działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami odbywa się sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. System zapewnia zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS.
Oferujemy funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowany w pakiet ERP.