Zarządzanie biznesem

Systemy ERP to oprogramowanie modułowe, składające się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych.

Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

• Magazyn
• Księgowość
• Zarządzanie zapasami
• Śledzenie realizowanych dostaw
• Planowanie produkcji
• Zaopatrzenie
• Sprzedaż
• zarządzanie relacjami z klientami
• Finanse
• Zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry)