mt_ignore
mt_ignore

Model-Art

Case Study

Dane firmy:

MODEL ART. Sp. z .o.o.
ul. 11- go listopada 30d
14-100 Ostróda

tel. +48 (0)89 646 08 00
fax. +48 (0) 642 27 34

www.modelart.com.pl

branża:

produkcja łodzi

grupa docelowa:

dealerzy międzynarodowi

rynki docelowe, zasięg terytorialny:

Europa

wdrożone moduły:

księgowość,
kadry i płace,
ewidencja środków pieniężnych,
środki trwałe,
produkcja,
handel

O firmie

Firma powstała w 1999 roku jako jednoosobowa firma Adama Wieżel. W 2001 roku została przekształcona aktem notarialnym w spółkę prawa handlowego MODEL Spółka MODEL ART. Sp. z o.o. współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami z branży. Realizuje produkcję łodzi głównie na rynek Skandynawski, który jest bardzo dobrze rozwinięty ze względu na tradycję i zamiłowanie do jachtingu. Poza produkcją łodzi wykonujemy modele i formy oraz prototypy wyrobów. Spółka MODEL ART stała się uznanym producentem łodzi motorowych o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz roboczym, sprzedając swoje produkty na rynku polskim MODEL ART jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, która jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Jachtowego ICOMIA. Udział w tego typu stowarzyszeniach zapewnia Spółce stały kontakt z branżą jachtową zarówno w Polsce jak i na świecie, stanowiąc tym samym aktywne źródło pozyskiwania nowych kontaktów handlowych. Spółka MODEL ART poza główną siedzibą nie posiada innych oddziałów, sklepów ani sklepu internetowego. Firma zajmuje się produkcją łodzi dla dealer-ów polskich i zagranicznych którzy sprzedają łodzie dla klienta indywidualnego.
Podstawowym przedmiotem działalności firmy MODEL ART. Sp. z o.o. jest: - produkcja i remonty łodzi, jachtów i innych wyrobów LPS, - produkcja oprzyrządowania do produkcji laminatowej, -projektowanie łodzi i jachtów i innych konstrukcji z laminatów, -doradztwo techniczne w zakresie technologii i wyceny wyrobów z laminatu.

Założenia

Sytuacja biznesowa była dobra, natomiast brak było zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwiałby szybki przepływ informacji, ograniczenie błędów i poprawę wykonywania analiz.

Rozwiązanie

Obszary objęte systemem.
Enova obejmuje praktycznie wszystkie obszary w firmie. Do systemu można wprowadzić, a później uzyskać informację na temat materiałów znajdujących się w magazynie, etapu produkcji poszczególnych łodzi, usług wykonanych przez firmę, etapu realizacji zamówień, faktur, wielkości sprzedaży, zatrudnienia itp. System umożliwia również podgląd niemal wszystkich dokumentów związanych z konkretnym zamówieniem (zlecenia, faktury, WZ, specyfikacje transportowe itp.) System generuje również wiele innych niezbędnych dokumentów (kadry, płace, księgowość, homebanking, przelewy)
Aktualnie w firmie z systemu korzysta ok 20 osób.
Najważniejszym obsłużonym procesem jest sprawny przepływ informacji.
Główną branżową funkcjonalnością jest możliwość ewidencjonowania godzin na zlecenia produkcyjne.
Dużym problemem

Rezultat

Brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób na stanowiskach administracyjnych w związku ze wzrostem skali działania.
Wpływ na poprawę wyników firmy – (rząd wielkości, procent wzrostu). – trudny do określenia, ale istotny.
Dodatkowe korzyści, inwestycja na przyszłość – nowy serwer.

Komentarz
Klienta

Dzięki wdrożeniu enovy wszystkie jednostki w firmie pracują na jednym zintegrowanym systemie, co zdecydowanie ułatwia pracę. Dane dotyczące stanu magazynowego, zamówień, produkcji, sprzedaży, zatrudnienia zebrane są w jednym miejscu, a poprzez nadanie uprawnień do odpowiednich modułów, każdy z pracowników ma dostęp do potrzebnych dla niego danych. System znacznie ograniczył czas pracy, poprawił przepływ informacji, umożliwił analizę sytuacji pod kątem wszystkich ewidencjonowanych danych.