Ochrona zdrowia

W nowoczesnych placówkach medycznych analizowanie danych, bieżące kontrolowanie rentowności oraz kontrola kosztów nie jest możliwa bez odpowiednio dostosowanego Zintegrowanego Systemu ERP. System taki pozwoli zoptymalizować koszty, umożliwi dostęp do aktualnych danych.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zajmującym się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji. Misją szpitala jest umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom jak najszybszego i jak najpełniejszego powrotu do zdrowia i aktywnego życia.

Użytkownik programu do zarządzania ENOVA

Wdrożone moduły

  • Enova Handel
  • Enova Księga Handlowa
  • Enova Kadry i Płace
  • Enova Środki Trwałe