Budownictwo

Obsługa wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów jest możliwa dzięki odpowiedniemu systemowi ERP. System umożliwi tworzenie budżetu pozwala planowanie oraz na bieżąco kontroluje koszty wg miejsca ich powstawania oraz wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. System umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zaewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcjonalność pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ISBUD"

Użytkownik programu do zarządzania ERP Optima

Firma wykonuje wiele robót ogólnobudowlanych oraz remontowo - wykończeniowych na terenie województwa mazowieckiego. PBM "ISBUD" to firma o dużym potencjale wykonawczym i zdolnościach organizacyjnych. Oferuje kompleksowe wykonawstwo budynków użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Wdrożone moduły

 • Optima Kasa Bank
 • Optima Faktury
 • Optima Środki Trwałe
 • Optima Książka Przychodów
 • Optima Kadry i Płace

OPB DEVELOPMENT Ireneusz Słowik

Użytkownik programu do zarządzania ENOVA

Podstawowym trzonem działalności OPB Development jest budownictwo mieszkaniowe. Firma wybudowała i zaprojektowała 8 osiedli mieszkalnych oraz 3 w Olsztynie. W sumie oddanych do użytkowania zostało 3000 mieszkań. Innym obszarem działalności OPB Development jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Od kilku lat firma zaangażowana jest w budowę sieci hoteli i apartamentowców działających w pionierskim systemie condo.

Wdrożone moduły

 • Enova Faktury
 • Enova Księga Handlowa
 • Enova kadry i Płace
 • Enova Środki Trwałe

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Użytkownik programu do zarządzania ERP Optima

LPB zaczynało działalność w 1993 od stawiania domów jednorodzinnych. Dziś firma zatrudnia około 100 pracowników i ma na swoim koncie kilkadziesiąt obiektów użyteczności publicznej (np. szkoła i sale gimnastyczne w Lubawie, Wikielcu, Brzoziu, Tuszewie, Bratianie, Rożentalu, Sampławie, Grodzicznie).

Wdrożone moduły

 • Optima Faktury
 • Optima Księga Handlowa
 • Optima Kadry i Płace Plus
 • Optima Kasa Bank