Urzędy, Samorządy

Jednostki budżetowe finansują swoją działalność ze środków budżetu państwa. Odpowiednie narzędzie w postaci Systemu ERP umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej. Oprogramowanie pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikację: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.
Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości automatyzuje przygotowywanie planów wydatków i dochodów oraz kontrolę zaangażowania środków budżetowych, przez co usprawnia kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Rozwiązanie zapewnia możliwość seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników, zmiana stawki zaszeregowania pozwala sprawnie zaewidencjonować zbiorową podwyżkę płac.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Użytkownik Programu Optima

Wdrożone moduły

 • Optima Kasa/Bank
 • Optima Księga Handlowa
 • Optima Kadry i Płace

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Użytkownik Programu Optima

Wdrożone moduły

 • Optima Kasa/Bank
 • Optima Kadry i Płace
 • Optima Księga Handlowa

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcie dla Ofiar w rodzinie

Użytkownik programu Optima

Wdrożone moduły

 • Optima Kasa/Bank
 • Optima Kadry i Płace
 • Optima Księga Handlowa

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.

Użytkownik programu Optima

Wdrożone moduły

 • Optima Analizy BI
 • Optima Kadry Płace plus
 • Optima Handel
 • Optima Księga Handlowa
 • Optima Środki Trwałe
 • IBARD 24