Import danych do enova z innych systemów ERP na podstawie plików JPK VAT-3 oraz JPK-FA.